Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
Дата виникнення 21.08.2012
Дата публікації 21.08.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"
Юридична адреса* 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-а
Керівник* Кур'ян Ігор Миколайович - Генеральний директор. Тел: (044) 502-42-42
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» (далі - Товариство або емітент), на виконання вимог постанов про порушення справ про правопорушення на ринку цінних паперів від 14.08.2012 року та вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 19.12.2006 року за №1591, повідомляє про несвоєчасне розкриття особливої інформації про зміни у складі посадових осіб Товариства, які відбулись 21 та 22 травня 2012 року.
Дата виявлення емітентом факту несвоєчасного розкриття - 21 серпня 2012 року (день отримання Товариством постанов про порушення справ про правопорушення на ринку цінних паперів від 14.08.2012 року).
Вищевказану особливу інформацію про зміни у складі посадових осіб Товариства, які відбулись 21 та 22 травня 2012 року, було розкрито Товариством 24 травня 2012 року о 19:01:00.