Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 ВІДКРИТЕ акціонерне товариство «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»

(код за ЄДРПОУ 00416350)

протокол про підсумки голосування

на Загальних зборах акціонерів ВАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ», які відбулись 16 січня 2012 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 04073, Україна, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приміщення адміністративного корпусу (актовий зал)

 

Питання, винесене на голосування:

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

3. Обрати головою Загальних зборів акціонерів Товариства Нагорнюка Віталія Івановича, секретарем – Кур’яна Ігоря Миколайовича.

Голосування проводиться бюлетенем №3.

Результати голосування:

ЗА, голосів

ПРОТИ, голосів

УТРИМАЛОСЬ, голосів

Визнано недійсними або не приймало участі в голосуванні, голосів

3 668 712

0

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

4. Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

 • звіти і доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин;
 • виступи по питанням порядку денного – до 5 хвилин;
 • запитання, пропозиції, щодо проектів рішень з порядку денного – подавати в усній формі;
 • відповіді на запитання – до 5 хвилин;
 • голосування на Зборах проводиться бюлетенями для голосування за принципом: «одна акція – один голос», окрім питань 9 та 12 порядку денного, за якими голосування проводити бюлетенями для кумулятивного голосування;
 • Збори провести без перерви.

Голосування проводиться бюлетенем №4.

Результати голосування:

ЗА, голосів

ПРОТИ, голосів

УТРИМАЛОСЬ, голосів

Визнано недійсними або не приймало участі в голосуванні, голосів

3 668 712

0

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

Питання, винесене на голосування:

5. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».

Проект (проекти) рішення з цього питання:

5. У зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» змінити найменування Товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ».

Голосування проводиться бюлетенем №5.

Результати голосування:

ЗА, голосів

ПРОТИ, голосів

УТРИМАЛОСЬ, голосів

Визнано недійсними або не приймало участі в голосуванні, голосів

3 668 712

0

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

Питання, винесене на голосування:

6. Прийняття рішення про приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

6. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надати повноваження голові та секретарю Зборів підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Спеціалізоване будівельне управління». Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «Спеціалізоване будівельне управління».

Доручити Беттяр С. В., Дячок І. О. здійснити всі відповідні дії, пов'язані з реєстрацію нової редакції Статуту Товариства в державних органах влади та отриманням виписки з єдиного державного реєстру.

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування проводиться бюлетенем №6.

Результати голосування:

ЗА, голосів

ПРОТИ, голосів

УТРИМАЛОСЬ, голосів

Визнано недійсними або не приймало участі в голосуванні, голосів

3 668 712

0

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 

Питання, винесене на голосування:

7. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

7. У зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» не затверджувати внутрішні положення Товариства, а саме: «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Виконавчий орган», «Про Ревізійну комісію», а використовувати та керуватися повноваженнями органів управління Товариства згідно статті 7 нової редакції Статуту Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем №7.

Результати голосування:

ЗА, голосів

ПРОТИ, голосів

УТРИМАЛОСЬ, голосів

Визнано недійсними або не приймало участі в голосуванні, голосів

3 668 712

0

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

Питання, винесене на голосування:

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

8.  У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства та приведенням його у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», а також враховуючи отримання Товариством від членів Спостережної Ради заяв про звільнення їх з посад, припинити повноваження членів Спостережної ради Товариства:

 • Демиденко В’ячеслав Іванович - голова Спостережної ради;
 • Купрієнко Людмила Борисівна - член Спостережної ради;

·         Закалюжна Катерина Михайлівна - член Спостережної ради.

Голосування проводиться бюлетенем №8.

Результати голосування:

ЗА, голосів

ПРОТИ, голосів

УТРИМАЛОСЬ, голосів

Визнано недійсними або не приймало участі в голосуванні, голосів

3 668 712

0

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

Питання, винесене на голосування:

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

9. Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі:

·         Нагорнюк Віталій Іванович;

·         Нагорнюк Галина Василівна;

·         Трунов Олександр Сергійович.

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування №9.

Результати голосування:

За кандидатуру Нагорнюка Віталія Івановича:

«ЗА» - 3 755 573 голосів.

За кандидатуру Нагорнюк Галини Василівни:

«ЗА» - 3 615 545 голосів.

За кандидатуру Трунова Олександра Сергійовича:

«ЗА» - 3 615 018 голосів.

Наглядову раду Товариства обрано у наступному складі:

·         Нагорнюк Віталій Іванович;

·         Нагорнюк Галина Василівна;

·         Трунов Олександр Сергійович.

 

Питання, винесене на голосування:

10. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) членів виконавчого органу Товариства (Правління Товариства).

Проект (проекти) рішення з цього питання:

10. Припинити повноваження Правління відкритого акціонерного товариства «СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ» у наступному складі:

 • Колесник Борис Васильович (голова Правління Товариства);
 • Скрикотіна Оксана Владиславівна (член Правління Товариства);

·         Мітіна Неоніла Борисівна (член Правління Товариства).

Голосування проводиться бюлетенем №10.

Результати голосування:

ЗА, голосів

ПРОТИ, голосів

УТРИМАЛОСЬ, голосів

Визнано недійсними або не приймало участі в голосуванні, голосів

3 668 712

0

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

Питання, винесене на голосування:

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

11. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства та приведенням його у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

 • Печура Ніна Василівна - голова Ревізійної комісії;
 • Чередніченко Вячеслав Валерьянович - член Ревізійної комісії;

·         Іванова Світлана Василівна - член Ревізійної комісії.

Голосування проводиться бюлетенем №11.

Результати голосування:

ЗА, голосів

ПРОТИ, голосів

УТРИМАЛОСЬ, голосів

Визнано недійсними або не приймало участі в голосуванні, голосів

3 668 712

0

0

0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

Питання, винесене на голосування:

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект (проекти) рішення з цього питання:

12. Обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному складі:

·         Трунова Тетяна Василівна;

·         Ворожбицька Олена Андріївна;

·         Арес Оксана Олександрівна.

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування №12.

Результати голосування:

За кандидатуру Трунової Тетяни Василівни:

«ЗА» - 3 755 573 голосів.

За кандидатуру Ворожбицької Олени Андріївни:

«ЗА» - 3 615 545 голосів.

За кандидатуру Арес Оксани Олександрівни:

«ЗА» - 3 615 018 голосів.

Ревізійну комісію Товариства обрано у наступному складі:

·         Трунова Тетяна Василівна;

·         Ворожбицька Олена Андріївна;

·         Арес Оксана Олександрівна.

 

Голова Лічильної комісії                                                                                                          Ш. М. Саад

 

Член Лічильної комісії                                                                                                              В. Ю. Єфремов

 

Член Лічильної комісії                                                                                                              В. С. Осіпов