Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПАТ «СБУ»

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00416350

1.4. Місцезнаходження емітента

02140, Україна, м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 42-Г

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

+38 (044) 502-42-42

1.6. Електронна поштова адреса емітента

sbu@emitent.org.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

sbu.emitent.org.ua

1.8. Вид особливої інформації

Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

2. Текст повідомлення

20.02.2013 року під час отримання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 01.02.2013 рік були виявлені наступні зміни у складі власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства:

- акціонер-фізична особа, власник 3600129 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 74,49981% відсотка від їх загальної кількості, внаслідок придбання акцій на перинному ринку цінних паперів збільшив свій пакет акцій на 44049308 (сорок чотири мільйони чотириста дев’яносто три тисячі вісім) штук простих іменних акції, в результаті чого належний йому пакет акцій склав 47649437 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 95,2989% від їх загальної кількості.

 

 

Генеральний директор ПАТ «СБУ»

Кур’ян І. М.