Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата виникнення 21.05.2010
Дата публікації 21.05.2010 12:10:09
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ "
Юридична адреса* 04073, м.Київ, вул. Сирецька, 27-а
Керівник* Колесник Борис Васильович - Голова правління. Тел: 0444328432
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Правління товариства повідомляє, що за інформацією, що надійшла від юридичної особи, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв - ВАТ «Фінансова компанія «Укрнафтогаз» відбулись наступні зміни серед акціонерів, що мають у статутному капіталі товариства частку 10 і більше відсотків:
- акціонер, фізична особа, що мав у статутному капіталі товариства частку 20,584%, внаслідок придбання акцій на вторинному ринку цінних паперів збільшив свій пакет акцій на 385000 штук простих іменних акції, в результаті чого, належний йому пакет акцій склав 28,5514% у статутному капіталі товариства;
- акціонер, фізична особа, що мав у статутному капіталі товариства частку менше 10%, внаслідок придбання акцій на вторинному ринку цінних паперів збільшив свій пакет акцій на 385000 штук простих іменних акції, в результаті чого, належний йому пакет акцій склав 10,9870 % у статутному капіталі товариства.