Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата виникнення 12.04.2011
Дата публікації 14.04.2011 19:01:00
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ "
Юридична адреса* 04073, м.Київ, вул. Сирецька, 27-а
Керівник* Колесник Борис Васильович - Голова правління. Тел: 0444328432
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ" повідомляє, що Загальними зборами акціонерів Протокол №1 від 12 квітня 2011 року в зв'я зку з приведенням діяльності товариства у відповідність до закону "Про акціонерні товариства" прийняті наступні рішення про зміну складу посадових осіб емітента :
ЗВІЛЬНЕНО:
- Голова Правління - Колесник Борис Васильович, паспорт СН №221362, виданий 03.09.1996 Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві. Має у статутному капіталі товариства частку 28,5514%. Перебував на посаді з 12 квітня 1998 року.
- Член Правління - Скрикотіна Оксана Владиславівна, паспорт МЕ №155683, виданий 03.09.2002 Солом'янським РУ ГУ МВС України в м.Києві. Має у статутному капіталі товариства частку 0,00%. Перебувала на посаді з 09 червня 2010 року.
- Член Правління - Мітіна Неоніла Борисівна, паспорт МА №510731, виданий 18.10.1977 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві. Має у статутному капіталі товариства частку 0,6589%. Перебувала на посаді з 09 червня 2010 року.
- Голова Спостережної ради - Печура Ніна Василівна, паспорт СН №683643, виданий 28.01.1998 Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві. Має у статутному капіталі товариства частку 1,7175%. Перебувала на посаді з 09 червня 2010 року.
- Член Спостережної ради - Чередниченко В'ячеслав Валерійович, паспорт СО №445825 виданий 03.10.2000 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві. Має у статутному капіталі товариства частку 0,2069%. Перебував на посаді з 09 червня 2010 року.
- Член Спостережної ради - Купрієнко Людмила Борисівна, паспорт СН №380824, виданий 17.01.1997 Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві. Має у статутному капіталі товариства частку 15,2967%. Перебувала на посаді з 09 червня 2010 року.
- Голова Ревізійної комісії - Закалюжна Катерина Михайлівна паспорт, СН №996035, виданий 05.11.1998 Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві. Має у статутному капіталі товариства частку 0,3104%. Перебувала на посаді з 09 червня 2010 року.
- Член Ревізійної комісії - Іванова Світлана Василівна, паспорт СО №582749, виданий 14.08.2001 Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві. Має у статутному капіталі товариства частку 0,2069%. Перебувала на посаді з 09 червня 2010 року.
ПРИЗНАЧЕНО:
- Генеральний директор - Колесник Борис Васильович, паспорт СН №221362, виданий 06.06.1996 Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві. Термін повноважень - 3 роки. Має у статутному капіталі товариства частку 28,5514%. Працює на посаді Голови правління ВАТ “СБУ” з 12.04.1998 року.
- Голова Наглядової ради - Демиденко В’ячеслав Іванович, паспорт СО №258040, виданий 25.11.1999 Дарницьким РУ ГУ МВС України у м.Києві. Термін повноважень - 3 роки. Має у статутному капіталі товариства частку 0,6589%. Працював на посаді Начальник виробничої лабораторії КП "Облсвітло" з 12.05.2008 року.
- Член Наглядової ради - Купрієнко Людмила Борисівна, паспорт СН №380824, виданий 17.01.1997 Подільським РУ ГУ МВС України у м.Києві. Термін повноважень - 3 роки. Має у статутному капіталі товариства частку 15,2967%. Працює на посаді Начальнік управління Київський вітамінний завод з 01.01.2006року.
- Член Наглядової ради - Закалюжна Катерина Михайлівна, паспорт СН №996035, виданий 05.11.1998 Мінським РУ ГУ МВС України у м.Києві. Термін повноважень - 3 роки. Має у статутному капіталі товариства частку 0,3104%. Працює на посаді Головного бухгалтера на ТОВ "Основа" з 01.04.2005 року.
- Голова Ревізійної комісії - Печура Ніна Василівна, паспорт СН №683643, виданий 28.01.1998 Подільським РУ ГУ МВС України у м.Києві. Термін повноважень - 3 роки. Має у статутному капіталі товариства частку 1,7175%. Працює на посаді Головного бухгалтера ТОВ "Самікс" з 02.01.2007 року.
- Член Ревізійної комісії - Чередниченко В’ячеслав Валерійович, паспорт СО №445825 виданий 03.10.2000 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві. Термін повноважень - 3 роки. Має у статутному капіталі товариства частку 0,2069%. Працює на посаді водій Банк "АВАЛЬ" з 2005 року.
- Член Ревізійної комісії - Іванова Світлана Василівна, паспорт СО №582749, виданий 14.08.2001 Подільським РУ ГУ МВС України у м.Києві. Термін повноважень - 3 роки. Має у статутному капіталі товариства частку 0,2069%. Працює на посаді ст. інспектор з навчальної роботи Інститут туризму Федерації Профспілок України з 2005 року.
Усі звільнені та новопризначені посадові особи товариства непогашених судимостей за господарські, службовi та злочини проти власностi не мають.