Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата виникнення 27.09.2011
Дата публікації 29.09.2011 09:01:00
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ "
Юридична адреса* 04073, м.Київ, вул. Сирецька, 27-а
Керівник* Кур'ян Ігор Миколайович - в.о.Генерального директора. Тел: 0445024242
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
В.о. Генерального директора товариства повідомляє, що за рішенням Наглядової ради, Протокол №1 від 27.09.2011 року відбулись наступні зміни у складі посадових осіб емітента:

ЗВІЛЬНЕНО:
- Генеральний директор Колесник Борис Васильович, паспорт СН №221362, виданий 06.06.1996 Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві. Звільнено за власною заявою посадової особи. Має у статутному капіталі товариства частку 28,5514%. Працював на посаді Голови правління ВАТ “СБУ” з 12.04.1998 року, з 12.04.2011 обіймав посаду Генерального директора ВАТ.
- Голова Наглядової ради - Демиденко В’ячеслав Іванович, паспорт СО №258040, виданий 25.11.1999 Дарницьким РУ ГУ МВС України у м.Києві. Звільнено за власною заявою посадової особи Має у статутному капіталі товариства частку 0,6589%.Обрано на посаду 12.04.2011р. Посада залишається вакантною до наступних Загальних зборів акціонерів.
- Член Наглядової ради - Купрієнко Людмила Борисівна, паспорт СН №380824, виданий 17.01.1997 Подільським РУ ГУ МВС України у м.Києві. Звільнено за власною заявою посадової особи Має у статутному капіталі товариства частку 15,2967%. Обрано на посаду 12.04.2011р. Посада залишається вакантною до наступних Загальних зборів акціонерів.
- Член Наглядової ради - Закалюжна Катерина Михайлівна, паспорт СН №996035, виданий 05.11.1998 Мінським РУ ГУ МВС України у м.Києві. Звільнено за власною заявою посадової особи. Має у статутному капіталі товариства частку 0,3104%. Обрано на посаду 12.04.2011р. Посада залишається вакантною до наступних Загальних зборів акціонерів. 

ПРИЗНАЧЕНО:
- в.о.Генерального директора - Кур'ян Ігор Миколайович, паспорт СМ 220923 , виданий 13.05.2000 Васильківським МВГУ МВС України у Київській області. Має у статутному капіталі товариства частку 0,0%. Термін повноважень - до наступних Загальних зборів акціонерів. Працював на посаді директора ПП "Терминал-центр" з вересня 2006 року.

Усі звільнені та новопризначені посадові особи товариства непогашених судимостей за господарські, службовi та злочини проти власностi не мають.