Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата виникнення 19.10.2011
Дата публікації 20.10.2011 19:01:00
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ "
Юридична адреса* 04073, м.Київ, вул. Сирецька, 27-а
Керівник* Кур'ян Ігор Миколайович - в.о.Генерального директора. Тел: 0445024242
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
В.о.Генерального директора товариства повідомляє, що 19 жовтня 2011 року, при отриманні переліку акціонерів для розсилки повідомлень про скликання Загальних зборів, стало відомо, що внаслідок проведення операцій купівлі продажу акцій на вторинному ринку цінних паперів серед власників іменних цінних паперів товариства відбулись наступні зміни:
- акціонер-фізична особа, який володів 530935 штук простих іменних акцій, що становило 10,987 % у статутному капіталі товариства, продав усі належні йому акції і вибув з числа акціонерів. 
- акціонер-фізична особа, який володів 739200 штук простих іменних акцій, що становило 15,29675% у статутному капіталі товариства, продав усі належні йому акції і вибув з числа акціонерів.
- акціонер-фізична особа, який володів 1379720 штук простих іменних акцій, що становило 28,55144% у статутному капіталі товариства, продав усі належні йому акції і вибув з числа акціонерів. 
Внаслідок проведених операцій купівлі-продажу власників пакетів акцій, що становлять 10% і більше у статутному капіталі товариства, не з’явилось.