Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата виникнення 01.12.2011
Дата публікації 01.12.2011 19:01:00
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ "
Юридична адреса* 04073, м.Київ, вул. Сирецька, 27-а
Керівник* Кур'ян Ігор Миколайович - в.о.Генерального директора. Тел: 0445024242
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
В. о. голови Правління ВАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» (код за ЄДРПОУ 00416350) Кур’ян І. М. повідомляє, що 01 грудня 2011 року від акціонера-фізичної особи було отримано повідомлення при придбання контрольного пакету, з якого стало відомо, що внаслідок проведення операцій купівлі-продажу акцій на вторинному ринку цінних паперів серед власників іменних цінних паперів Товариства відбулись наступні зміни:
- акціонер, фізична особа, що мав у статутному капіталі Товариства частку менше 10%, внаслідок придбання акцій на вторинному ринку цінних паперів збільшив свій пакет акцій на 2 779 695 (два мільйони сімсот сімдесят дев’ять тисяч шістсот дев’яносто п’ять) штук простих іменних акції, в результаті чого належний йому пакет акцій склав 57,52 (п’ятдесят сім цілих п’ятдесят дві сотих) відсотка у статутному капіталі Товариства.
Станом на дату отримання повідомлення від акціонера-фізичної особи реєстр власників іменних цінних паперів Товариством не отримувався.