Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата виникнення 11.01.2012
Дата публікації 11.01.2012 19:01:00
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ "
Юридична адреса* 04073, м.Київ, вул. Сирецька, 27-а
Керівник* Кур'ян Ігор Миколайович - в.о.Генерального директора. Тел: 0445024242
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
В. о. голови Правління Відкритого акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» (код за ЄДРПОУ 00416350) Кур’ян І. М. повідомляє, що 11 січня 2012 року при отриманні переліку акціонерів для проведення Загальних зборів акціонерів, стало відомо, що внаслідок проведення операцій купівлі продажу акцій на вторинному ринку цінних паперів серед власників іменних цінних паперів товариства відбулись наступні зміни: 
- акціонер, фізична особа, що мав у статутному капіталі Товариства частку 57,52% (п’ятдесят сім цілих п’ятдесят дві сотих) відсотка, внаслідок придбання акцій на вторинному ринку цінних паперів збільшив свій пакет акцій на 814 426 (вісімсот чотирнадцять тисяч чотириста двадцять шість) штук простих іменних акції, в результаті чого належний йому пакет акцій склав 3 594 121 (три мільйони п’ятсот дев’яносто чотири тисячі сто двадцять одна)штука, що становить 74,38% (сімдесят чотири цілих тридцять вісім сотих) відсотка у статутному капіталі Товариства.