Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


 

 

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата виникнення 22.05.2012
Дата публікації 24.05.2012 19:01:00
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ "
Юридична адреса* 04073, м.Київ, вул. Сирецька, 27-а
Керівник* Кур'ян Ігор Миколайович - Генеральний директор. Тел: 0445024242
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Відповідно до рішення генерального директора публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ», наказ №18-к від 22.05.2012 року, відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:
ПРИЗНАЧЕНО головним бухгалтером Товариства Кур’ян Ніну Анатоліївну. Паспорт серії МЕ №897801, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 02.09.2008 року. Підстава прийняття рішення про призначення – звільнення головного бухгалтера Товариства за власним бажанням та подання Кур’ян Н. А. заяви про прийняття на роботу. Частка у Статутному капіталі Товариства відсутня. Призначена строком до звільнення з посади. Протягом трудової діяльності працювала: з 03.02.2003 року по 21.05.2012 року – бухгалтер Національного Технічного Університету України «КПІ».
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – виробнича необхідність.